Month: January 2019

ที่นี่ … ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Environment

นี่คือปลากระโทงแทง น้ำหนักกว่า 240 กิโลกรัม...

Read More

สานต่อประเพณีโบราณที่บ้านควน ปัตตานี

Culture

เอ่ยชื่อ “ควน” อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก...

Read More

รถโดยสารของโต๊ะนิ

Memoir

เมื่อผมเปิดอัลบัมภาพถ่ายเก่าที่บ้านคุณยาย...

Read More

หลอด….ว่าด้วยเรื่องการดูดและความเคยชินของการดื่ม

Environment

หลอด ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบแน่ชัด...

Read More

กอแร มุง Kore Mung

Stories

หากได้ยินชาวมลายูปตานีเอื้อนเอ่ยคำว่า “กอแร...

Read More
Close