Written by 12:34 pm Local History

ต่วน สุวรรณศาสน์ … จุฬาราชมนตรีสุนนีคนที่ 2 ของประเทศไทย

จุฬาฯต่วน เดินทางมาเยี่ยมชาวมลายูมุสลิมทีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในครั้งที่มีการก่อสร้างมัสยิดยุมอียะห์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2502

ในทำเนียบศักดินาของอยุธยาปรากฏตำแหน่งจุฬาราชมนตรีมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แต่ไม่ทราบนามของจุฬาราชมนตรีคนดังกล่าว ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถก็ปรากฏว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอยู่แต่ไม่ปรากฏนามเช่นกัน เริ่มปรากฏหลักฐานที่เป็นรายชื่อของเฉกอะหมัดซึ่งเป็นมุสลิมชีอะหฺจากเมืองกุมในเปอร์เซีย(อิหร่านในปัจจุบัน)มารับราชการเป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าขวาและ จุฬาราชมนตรี จึงอาจนับได้ว่าท่านเป็นปฐมจุฬาราชมนตรีจุฬาราชมนตรีของมุสลิมในประเทศไทย สืบทอดตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในสายตระกูลจนมาถึงกรุงเทพในยุครัตนโกสินทร์

หากนับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้เปลี่ยนจากมุสลิมชีอะห์มาสู่มุสลิมสุนนีจนถึงปัจจุบันซึ่งมุสลิมคนแรกในสายสุนนีคือนายแช่ม พรหมยงค์(ซัมซุดดีน มุสตาฟา) โดยที่นายแช่ม ได้เป็นสมาชิกคณะราษฎรจากการชักชวนของนายบรรจง ศรีจรูญ เพื่อนสนิท มีความสนิทสนมและนับถือ นายปรีดี พนมยงค์ เป็นอย่างมากและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย เมื่อนายปรีดี ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และมีดำริที่จะฟื้นฟูตำแหน่งจุฬาราชมนตรีขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ชะงักไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นายแช่มซึ่งเป็นข้าราชการกรมโฆษณาการและมีส่วนร่วมกับนายปรีดีเสมอมา จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของไทยที่นับถือนิกายสุนนี โดยกำหนดให้จุฬาราชมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการขององค์พระมหากษัตริย์ ในด้านกิจการศาสนาอิสลาม จนกระทั่ง พ.ศ. 2491 รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนให้จุฬาราชมนตรีเป็นที่ปรึกษากรมการศาสนาในกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากที่นายแช่มต้องลี้ภัยทางการเมืองหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 พร้อมกับ นายปรีดี ไปอยู่ที่รัฐกลันตัน มาเลเซีย จอมพล ป.พิบูลย์สงครามได้เชิญประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดมาประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นจุฬาราชมนตรีแทนนายแช่ม ซึ่งที่ประชุมได้เลือก นาย ต่วน สุวรรณศาสตร์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี) อาจารย์สอนศาสนาโรงเรียนอันยุมันอิสลาม (บางรัก กรุงเทพฯ)และประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครในขณะนั้นเป็นจุฬาราชมนตรี จึงนับได้ว่านายต่วน เป็นมุสลิมนิกายสุนนีคนที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี และเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง งานเเรกทีท่านได้ทำคือ การจัดให้มีคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไทยเเละหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านอาจารย์ต่วนได้สร้างความเจริญและคุณูปการอันมากมายให้แก่สังคมมุสลิม โดยงานชิ้นสำคัญที่สุดคือการเเปลมพระหาคัมภีร์อัลกุรอาน ( القرآن ) เป็นภาษาไทยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)

(Visited 178 times, 1 visits today)
Close