Written by 5:26 pm Stories

จุดชมวิวเขารังเกียบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

จากที่ทำการอุทยานฯ เดินเท้าขึ้นไปประมาณ 1,400 เมตร ก็จะได้เห็นภาพสวย ๆ แบบนี้ นอกจากจะเห็นวิวสวย ๆ แล้วตรงนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระพุทธมหามุนินทโลกนาถ หรือพระพุทธรูปปางยมกปาฏิหาริย์เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสันกาลาคีรีของพื้นที่ 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลาและสงขลา สภาพป่าโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวเป็นป่าดิบชื้น ประกอบด้วย พรรณไม้หลากหลายชนิด จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างคือ น้ำตกทรายขาว เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากยอดเขานางจันทร์ มีผาน้ำตกสูง 40 เมตร

(Visited 407 times, 1 visits today)
Close